Welkom in groep 4

Mariska SteurGroep 4 Welkomsttekst

Wij zijn een gezellige groep, met 31 kinderen en 1 juf: juf Valerie. Samen doen we veel leuke dingen. Knutselen, spelen, zingen, gymmen. Maar ook hard werken. Heel hard…

Zo hebben we in de afgelopen weken na de zomervakantie al veel nieuwe dingen geleerd. Het vak taal bijvoorbeeld. Hierbij werken we in een werkboek, maar moeten we informatie halen uit ons bronnenboek. We hebben al allemaal nieuwe woorden geleerd, welke te maken hebben met het thema ‘spelen’. Woorden als: pion, spelregels, opgewekt, pictogram, enz. Aan het eind van het blok worden deze woorden getoetst.

Met spelling zijn we de categorieën die we in groep 3 al eens geleerd hebben, aan het herhalen. We hebben nu de hakwoorden, de zingwoorden en de luchtwoorden geleerd.

Bij rekenen gaat het hard. We oefenen sommen over het tiental, zijn ons al een beetje aan het oriënteren op de keersommen en hebben geoefend met het begrip ‘meter’. In de weken die voor ons liggen zullen we ons verder oriënteren op de getalrij t/m 130, gaan we rekenen met geld en worden de hele digitale uren aangeleerd.

In groep 4 hebben we af en toe ook nog een schrijfles, waarbij we hoofdletters leren. Later in het jaar zullen de hoofdletters ook bij het vak spelling aan bod komen.

Wat helemaal nieuw voor ons is, is onze wereldoriëntatie methode. Hiervan hebben we al 1 keer een les gehad. We werken nu over seizoenen. Daarbij leren we dat er in elk seizoen andere dingen gebeuren met planten en dieren. Na het blok over seizoenen zullen we gaan werken over ‘gezond eten’.

Groetjes,
Groep 4 en juf Valerie

v.witteveen@debronsoest.nl