De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in een herziening/bijstelling van het schoolplan van een basisschool in een periode van vier jaar. In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de komende vier jaar. Het door de Stichting vastgesteld strategisch beleidsplan 2020-2024 is richtinggevend en vormt het kader voor het beleid van onze school. Voor het schoolplan 2020-2024 van basisschool De Bron, die tot de Stichting PCBO Baarn/Soest behoort, klikt u op onderstaande link.

Schoolplan 2020-2024

Jaarplan jaarverslag 2021