Welkom op de site van de Bron! Deze internetsite is mede gemaakt voor u, ouder/verzorger van onze toekomstige leerlingen. Wij geven u hier een eerste indruk van onze school; de schoolsfeer, onze ideeën over onderwijs en de wijze waarop wij dit realiseren. U kunt lezen hoe wij nu onderwijs vorm geven, extra zorg bieden en welke ontwikkelingen wij inzetten voor de komende jaren. Maar ook geven wij informatie over de leuke activiteiten onder en buiten schooltijd, die onze school mede zijn eigen karakter geven.

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, is het allereerst belangrijk om te weten of er een plaats is voor uw kind. U kunt dit aan de directeur vragen per telefoon ( 035 – 60 213 76) of per mail (info@debronsoest.nl). Daarna kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Dit vindt in de regel plaats met de directeur. Zij laat u graag de school zien en beantwoordt uw vragen. Kiest u na het kennismakingsgesprek voor onze school, dan zullen wij u een inschrijfformulier meegeven of toesturen.

Na binnenkomst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier op school, ontvangt u binnen 14 dagen een inschrijfbevestiging met een begeleidende brief over het vervolg. Als u die brief hebt ontvangen is er definitief een plek voor uw kind gereserveerd.

Tien weken voordat uw kind officieel op school komt wordt u gebeld door een van de juffen van de groep waarin uw kind is geplaatst. Zij maakt met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de kleuterbouw. Het is de bedoeling dat uw kind hierbij aanwezig is. Ook worden er tijdens dit gesprek twee wen-ochtenden voor uw kind gepland.

Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden, starten in het nieuwe schooljaar na de zomervakantie. Zij worden wel uitgenodigd voor het wen-uurtje in de laatste week voor de zomervakantie. Kinderen die in december 4 jaar worden, komen niet wennen maar starten direct in januari.

Ook voor het aanmelden van uw kind (-eren) in een hogere groep, kunt u contact opnemen met de directeur. We maken dan een afspraak voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Naast een gesprek met u nemen we altijd contact op met de huidige school van uw kind. Bij plaatsing plannen we bij voorkeur een moment vooraf om kennis te maken met de groep. Alle scholen in Soest hebben onderling de afspraak, dat er niet vanzelfsprekend Soesterse leerlingen van elkaar worden overgenomen op verzoek van ouders. Wanneer een ouder ontevreden is over de huidige school van hun kind, adviseren wij hierover eerst contact op te nemen met de betreffende schooldirecteur.

Als u vragen heeft over het aanmelden of meer wilt weten over De Bron, kunt u altijd een afspraak maken met de directeur.

Wij hopen u in de toekomst als ouders van de Bron te mogen begroeten!