We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Mochten er problemen zijn, dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind. 

Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern begeleider of schoolleiding.

Mochten al deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school, Anja Stenvert.

Haar e-mailadres is: a.stenvert@debronsoest.nl

De vertrouwenscontactpersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor en denkt graag met u mee. 

Indien gewenst kan de vertrouwenscontactpersoon u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon van stichting PCBO Baarn-Soest, Marleen Versteege- Verschoor.

U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen.

Mail: de.reis.marleen@gmail.com