We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Mochten er problemen zijn, dan kunt u altijd dit bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind. 

Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern begeleider of schoolleiding.

Mochten al deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school, Anja Stenvert. Haar e-mailadres is: a.stenvert@debronsoest.nl

De vertrouwenscontactpersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor en denkt graag met u mee. 

Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon u in contact brengen met de externe vertrouwenscontactpersoon van stichting PCBO Baarn-Soest