De Bron is een protestants christelijke basisschool in Soest. Kenmerkend voor onze school is rust, structuur, kwalitatief goed onderwijs en een gezellige sfeer. We werken op de Bron met het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de groep geven wij les volgens het directe instructiemodel. De leerkrachten geven passend onderwijs; door te differentiëren wordt er goed ingespeeld op de verschillende leerbehoeften in een groep en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de relatie, competentie en autonomie van de leerlingen. Op De Bron bieden wij de kinderen een veilige leeromgeving door als leerkrachten consequent te handelen. Van de kleutergroepen t/m groep 8 voeren we een doorgaande lijn in het hanteren van omgangsregels. We werken aan de ontplooiing van de zelfstandigheid van de kinderen. Hierbij denken wij aan zelf verantwoordelijkheid leren nemen: bijvoorbeeld elkaar helpen, samen problemen oplossen en het zorgvuldig omgaan met materialen. Samenwerken en als groep één geheel vormen door middel van betrokkenheid, zorgt voor een veilige en warme leer- en leefomgeving.

Onze school is één van de negen scholen van de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest.

  • In Soest zijn dat: De Bron, DaCostaschool, Insingerschool en de Werveling.
  • In Baarn de scholen: Amalia-Astro, Gaspard de Coligny, Guido de Brès en de Koningin Wilhelminaschool.
  • In Soesterberg: De Postiljon.

Het bestuur wil inhoud geven aan het behoud van de protestants-christelijke signatuur van het onderwijs in de gemeenten Baarn en Soest, waarbij iedere school zijn eigen cultuur en identiteit behoudt. De Stichting zet zich in voor een hoge levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige kwaliteit van de aangesloten basisscholen. Het bestuur bestaat uit zeven personen, afkomstig uit Soest en Baarn.

De directeur bestuurder van de stichting is Mw. Diana van Vulpen. Zij is integraal verantwoordelijk voor het beleid van de stichting. De negen schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel en de financiën van de eigen school.

Stichting PCBO Baarn-Soest Correspondentie-adres: Postbus 3178 3760 DD Soest Vestigingsadres: Oostergracht 42 3763 LZ Soest Tel: 035-6099233

U vindt meer informatie op www.pcbobaarnsoest.nl.