De Bron is een protestants christelijke basisschool in Soest. Kenmerkend voor onze school is rust, structuur, kwalitatief goed onderwijs en een gezellige sfeer.

We werken op de Bron met het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de groep geven wij les volgens het directe instructiemodel. De leerkrachten geven passend onderwijs; door te differentiëren wordt er goed ingespeeld op de verschillende leerbehoeften in een groep en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de relatie, competentie en autonomie van de leerlingen.
Op De Bron bieden wij de kinderen een veilige leeromgeving door als leerkrachten consequent te handelen. Van de kleutergroepen t/m groep 8 voeren we een doorgaande lijn in het hanteren van omgangsregels. We werken aan de ontplooiing van de zelfstandigheid van de kinderen. Hierbij denken wij aan zelf verantwoordelijkheid leren nemen: bijvoorbeeld elkaar helpen, samen problemen oplossen en het zorgvuldig omgaan met materialen. Samenwerken en als groep één geheel vormen door middel van betrokkenheid, zorgt voor een veilige en warme leer- en leefomgeving

Parkeren bij De Bron