Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie geeft ondersteuning aan de organisatie van vele activiteiten, die ‘kleur’ geven aan de school en bedoeld zijn voor onze leerlingen. De organisatie gaat in nauw overleg en in goede samenwerking met het team. In het begin van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld over de ouders van de OC. Ook binnen het team vindt er een verdeling plaats. In een schooljaar staan in elk geval de volgende activiteiten op het programma: Sporttoernooien, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Schoolreis, Project, Avondvierdaagse, Sportdag, Koningsspelen en Slotfeest.

Deze activiteiten kosten geld. Dit brengen we met elkaar op door middel van de (vrijwillige) ouderbijdrage. Ook het beheer hiervan is een taak van de OC.

De data van de activiteiten kunt u terugvinden in de jaarkalender van de  school en ook hier op de website.

Vergaderingen: Eens in de zes á zeven weken wordt er vergaderd om alle activiteiten soepel te laten verlopen. Bij deze vergadering is een vast teamlid aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar. Mochten ouders aanwezig willen zijn bij een vergadering, dan kunnen zij dit laten weten aan de voorzitter van de OC.

Heeft u ideeën of wilt u meewerken, dan bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de zittende OC-leden of mailen naar oc@debronsoest.nl.

De OC bestaat dit jaar uit de volgende leden: