Wij willen graag dat ouders zich betrokken voelen met onze school. Samen met de ouders hebben wij als school een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze kinderen. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school daarom belangrijk. Samen staan we sterk en kunnen we veel bereiken!

Samen met de MR (medezeggenschapsraad) blijven wij ons onderwijs ontwikkelen en praten we over het schoolbeleid. Daarnaast organiseert de OC (oudercommissie) veel activiteiten bij ons op school. Onder het kopje MR en OC kunt u meer informatie vinden over de medezeggenschapsraad en oudercommissie. Nieuwe ouders kunnen meer informatie vinden over het inschrijven e.d. onder het kopje Nieuwe ouders.