De middagpauze op de Bron duurt van 12.00 tot 13.15. Leerlingen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag overblijven. Op vrijdag hebben de groepen 5 t/m 8 een continurooster. De groepen 1 t/m 4 zijn dan ’s middags vrij.

Hoe verloopt de overblijf?
Onder begeleiding van de leerkracht eten de kinderen in hun eigen lokaal. Tijdens het overblijven gelden dezelfde regels als onder schooltijd met dien verstande dat het overblijven wel vrije tijd is, waarin de kinderen moeten kunnen ontspannen.
Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee (graag goed sluitende bekers gebruiken). Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus chips en frisdrank zijn tijdens het overblijven dan ook niet toegestaan.
Kinderen krijgen voldoende tijd om te kunnen eten en drinken. Kleuters hebben hier wat meer tijd voor nodig dan kinderen uit de midden- of bovenbouw. Na het eten is er gelegenheid voor ontspanning. Er wordt binnen en/of buiten gespeeld onder toezicht van de overblijfmedewerkers. Kinderen mogen tijdens het overblijven het plein niet verlaten. Tot 13.05 hebben alleen de overblijvers toegang op het schoolplein. Het hek blijft tot deze tijd gesloten. Pas wanneer de overgebleven kleuters in de klas zijn, mogen de andere kinderen het plein op. Dit doen we om een goed overzicht te houden op de jongste kinderen.

Er kan worden overgebleven na aanschaf van een strippenkaart of na betaling van een termijnbedrag. Een strippenkaart, goed voor 10 keer overblijven, kost € 20,00 en is onbeperkt geldig.

Voor komend schooljaar gelden de onderstaande vaste tarieven:

1 vaste dag overblijven kost      €    75,00.
2 vaste dagen overblijven kost  €  150,00.
3 vaste dagen overblijven kost  €  225,00.

Voor een abonnement kunt u het formulier invullen waarop u aangeeft voor welke dagen u een abonnement wilt afsluiten. Vriendelijk verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken  op rekeningnummer NL56 INGB 0007775405  t.n.v. Inzake de Bron onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).