Project ‘Afval’

Mariska SteurAlgemeen

De Bron op weg naar afvalvrij!
Op dinsdag 11 juni zijn we ons project “Van afval naar grondstof” begonnen. Als opening deden de kinderen het spel ‘ren je rot’ over het scheiden van afval, zie filmpje.

De komende tijd zullen we verder gaan met het project en leren de kinderen van alles over afval en duurzaamheid. Op vrijdag 28 juni bent u van harte uitgenodigd om te zien wat er in de groepen geleerd is. Om 11.15 uur kunt u met uw kind beginnen in de betreffende groep en daarna kunt u met uw kind de andere groepen bezoeken. De kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen daarna mee naar huis en de groepen 5 t/m 8 zullen om 12.00 uur gaan eten in hun klas.

Naast het leerzame aspect is dit project tevens de aftrap om als school afvalvrij te worden. In de gemeente Soest zijn al veel scholen afvalvrij en de doelstelling is natuurlijk dat alle scholen dat worden. Op 17 juni zal iedere groep een afval-unit krijgen waarin het afval gescheiden kan worden in papier, plastic, gft en rest. De hoofdzaak is om het afval bij de bron te scheiden, zodat er minder restafval de verbrandingsoven ingaat én om te zorgen voor bewustzijn bij onze leerlingen. Een ander bijkomend voordeel is dat het de school veel geld scheelt, omdat de restcontainer niet meer wekelijks geleegd hoeft te worden. Wij willen u vriendelijk verzoeken ons te helpen bij dit proces door een drinkbeker in plaats van een drinkpakje mee te geven.

Hoe worden we Afvalvrij?
1. Afval scheiden. Door afval te scheiden zorgen we dat de hoeveelheid restafval zo goed als verdwijnt. Het grootste deel van ons afval kan uiteindelijk door het scheiden meteen gerecycled worden.
2. Afval minderen. Minder materialen gebruiken door slimmer in te kopen en her te gebruiken i.p.v verbruiken, bijvoorbeeld met een drinkbeker.
3. Afvaleducatie. Zorgen dat onze leerlingen zich bewust zijn van het milieu en welke bijdrage we daar zelf aan kunnen leveren.