Letterlijk staat in het reglement van de oudercommissie de volgende tekst: Het bestuur van CBS de Bron heeft gekozen voor een OC; voor het organiseren en ondersteunen van bijzondere activiteiten om de leerlingen in een zo prettig mogelijk klimaat te doen groeien in hun ontwikkeling, en door deze samenwerking de betrokkenheid van ouders te vergroten. Simpel verwoord, de leden van de oudercommissie helpen bij, of organiseren bijzondere projecten zoals het kerst- en paasfeest, eindfeest, sport en spel, schoolsport toernooien, Sinterklaas, schooltuin, avond4daagse en niet te vergeten, een jaarlijks schoolreisje. Ook bijvoorbeeld koffie tijdens de 10-minuten gesprekken wordt door de OC verzorgd. Kortom, alle activiteiten die ‘kleur’ geven aan de school. Deze activiteiten kosten geld. Dit brengen we met elkaar op door middel van de ouderbijdrage. Ook het beheer hiervan is een taak van de OC.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de taken van de OC, of ideeën hebt, kunt u altijd contact opnemen met een van onderstaande leden of mailen naar oc@debronsoest.nl.